Profesjonalny system przeciwpożarowy – ppoż

Nieruchomości pod powierzchniami wód

Nieruchomości pod powierzchniami wód

Większość nabywanych przez ludzi terenów na świecie, znajduje się nad poziomem mórz, gdyż na powierzchni Ziemi panują optymalne warunki do rozwoju ludzi i innych organizmów zamieszkujących tą planetę. Jednakże nieruchomości mogą znajdować się także pod powierzchniami wód, jeśli w ten