Słupki z taśmą – Ostrzegawcze

Przygraniczne pasy ziemi

Przygraniczne pasy ziemi

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, właściciel nieruchomości nie może ingerować w tereny sąsiedzkie, a więc znajdujące się tuż obok. Jest jednak od tej zasady przynajmniej jeden wyjątek. Związany jest on z przygranicznymi pasami ziemi, a mianowicie właściciel nieruchomości może