sprzęt do pracy na wysokości

Nieruchomości i obiekty małej architektury

Nieruchomości i obiekty małej architektury

Nieruchomości można podzielić na kilka rodzajów. Mogą to być nieruchomości leśne, gruntowe, mieszkaniowe, lokalowe. Pojęcie nieruchomości na gruncie polskiego prawa jest jednak dość szerokie i w jego skład wchodzą obiekty różnego rodzaju. Są to między innymi obiekty tak zwanej małe