usługi remontowo – budowlane

Nieruchomości oraz budowle

Nieruchomości oraz budowle

Na gruncie polskiego prawa wyodrębnić można kilka rodzajów nieruchomości. Mogą to być nieruchomości leśne, lokalowe, rolne, gruntowe. Jednym z rodzajów nieruchomości w myśl przepisów obowiązującego w Polsce prawa budowlanego są także obiekty małej architektury, jak na przykład obiekty kultu religijnego,